Od roku 1960 až po SOUČASNOST

Historie jachtingu
na Těrlické přehradě

Klub jachtingu Těrlicko (KJT) je sportovní organizace, která zabezpečuje provozování a výcvik jachtingu na Těrlické přehradě. KJT pořádá závody v rámci Českého svazu jachtingu a rovněž akce pro veřejnost. Cílem činnosti KJT je skloubit vyžití členů nejen po sportovní stránce, ale zaměřit se i na tzv. rekreačně společenský jachting, a tak přispět k vytváření dobrých „jachtařských vztahů“ v KJT a v regiónu. Nedílnou součásti činnosti KJT je využití areálu KJT pro veřejnost při organizovaných sportovních akcí.

V roce 2022 je v KJT 91 členů, kteří se plaví na plachetnicích třídy RS Tera, RS Feva, Optimist, Evropa, Fireball, Finn, a kajutových plachetnicích. Členové se rovněž zajímají o námořní jachting a zúčastňují se plaveb na moři a jezerech v Polsku, Chorvatsku, Itálii. Někteří členové se zúčastňují i mezinárodních závodů na moři.

Historie KJT se datuje již od 1.10.1960 tehdy jako oddíl jachtingu TJ Tatran Havířov následně oddíl jachtingu TJ Slavia Havířov a od 17.6.1997 jako Klub jachtingu Těrlicko. Historicky byli jachtaři KJT velice úspěšní v kategoriích mládeže a dosáhli mistrovských titulů v rámci ČR a hodnotných umístění v zahraničí. KJT v minulosti udržovalo aktivní kontakty hlavně s jachtaři z Polska ze sousedního regionu Slezska, kdy se závodníci na plachetnicích lodní třídy Optimist zúčastňovali společných soustředění a mezinárodních závodů v Polsku.

Členové v dubnu roku 1962 začali v Těrlicku u ještě nenapuštěné přehrady s výstavbou loděnice. Bylo odpracováno více než 4000 brigádnických hodin a v prosinci roku 1965 byla stavba kolaudována. Do dnešní doby je loděnice a areál loděnice udržován v řádném stavu svépomocí členů KJT. Od roku 2013 členové postavili molo ke kotvení kajutových plachetnic a tímto okamžikem se datuje rozvoj kajutových plachetnic a rovněž námořního jachtingu v KJT. Kvalita sportovních aktivit KJT je významně podpořena kvalifikovanými trenéry a rozhodčími s licencemi od Českého svazu jachtingu. Státní plavební správa ČR v roce 2015 udělila KJT pověření k ověřování praktických dovednosti při vedení malých plavidel - plachetnic. Pověření členové KJT provádějí výcvik a přezkušování zájemců z řad veřejnosti pro získání průkazu vůdce rekreačního plavidla.

KJT od roku 2019 provozuje Jachtařskou školu mládeže (JŠM) se zaměřením na výcvik jachtingu dětí. Cílem JŠM je umožnit mládeži jezdit na plachetnicích na Těrlické přehradě a ukázat mládeži možnost využití volného času u vody. Naší vizí je změnit životní styl dětí a rodičů - “Děti od počítačů k jachtingu a rodiče od práce k dětem”. KJT rozšiřuje činnost o rádiem řízené modely plachetnic a aktivitu na “dračích lodích”. V roce
2022 byla v rámci klubu založena sekce Polonia sdružující jachtaře hlásící se k Polské menšině žijící v České republice. KJT je dynamicky se rozvíjející jachtařský klub, který má svoje významné postavení v regionu Moravskoslezského kraje. KJT se snaží rozšiřovat svoje aktivity i na mezinárodním poli hlavně v Polsku, Slovensku a Ukrajině.

Partneři 
& podporovatelé

Tímto děkujeme našim partnerům a podporovatelům, kteří nám pomáhají rozvíjet jachting v Těrlicku.
Základní údaje
ID datové schránky: w7ps4nt
IČ: 66932637
DIČ: CZ66932637
Adresa
Promenádní 12/2
Horní Těrlicko
735 42 Těrlicko
Kontakty
info@jachtingterlicko.cz
+420 737 285 364
(c)
2024
Klub jachtingu Těrlicko